Логистичното събитие на годината

За 2024 година избрахме темата:

We Deliver the Future

Innovative and Competitive

Доставяме бъдещето

Иновативни и конкурентоспособни

За 2024 година избрахме темата:

We Deliver the Future

Innovative and Competitive

Доставяме бъдещето

Иновативни и конкурентоспособни

Водещи експерти ще обсъдят в дискусионния панел основни акценти от темата на Екологичен транспорт и дистрибуция.
Целта  е да се дискутират възможностите за въвеждане на по-екологични транспортни решения особено в населените места, тъй като това е задължителна част от бъдещето на транспорта и дистрибуцията в големите градове. Необходимо е да се осигури по-чиста и по-безшумна среда за живеене.

Тази година поставяме акцент на темите:

♦  Как да спечелим конкурентно предимство – стратегии за изграждане на силни партньорства в условията на бързо променящи се глобални вериги на доставки;
♦  Нови правила и/или нови възможности – разходи, ефективност и риск – какво трябва да знаем за новите регулации в ЕС за устойчив бизнес;
♦  Складови оптимизации чрез иновации – интралогистични решения и платформи от бъдещето;
  Управление на комплексността: стратегии за устойчиви на срив вериги на доставки.

Логистичната Бизнес Конференция се организира от Българска Транспортна Преса и списание ЛОГИСТИКА за 12-та поредна година. Затова можем да я наречем традиционна. За традициите е важно да се поддържат. Ние ги поддържаме – отново сме през есента, отново сме в София Ивент Център, отново ще поканим:

♦  завладяващи вниманието лектори,
♦  полезни изложители,
  интересни участници.

При всеки вихър обаче в окото на бурята е спокойно. Въпросът е как да попаднем там. Точно на този въпрос ще търсим и даваме отговори по време на ЛОГИСТИЧНОТО СЪБИТИЕ НА ГОДИНАТА.
Очакваме ви на 8 октомври в София Ивент Център.

Пред залата

Паралелно с конференцията се провежда и изложение

Логистичната Бизнес Конференция по традиция се съпътства и от специална Експо зона, в която фирми презентират свои продукти за транспорта и логистиката.

Оттук нататък сте вие. Елате и тази година на 8 октомври в София Ивент Център, за да срещнете стари и нови партньори и приятели, да научите новостите и да се забавлявате!
Save the date! Запазете си датата 8 октомври 2024 г.

Начин на провеждане

Присъствие на живо в зала.

Очакван брой участници

300-400

Езици на конференцията

български и английски (за всички сесии е осигурен симултанен превод)

Нашата цел като организатори  е да дадем възможности на мениджъри и специалисти от всички браншове да научат от първо лице за успешни транспортно-логистични решения, които ще им позволят да създадат свои стратегии за преднина в новото днес и новото утре.

0
години
0
лектори
0
изложители
0
участници

Лектори

Партньори

Premium Partner

Вижте 10. Логистична Бизнес Конференция

Контакт

Изпратете съобщение

Локация

на ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 2024

последвайте ни